Níže je uveden seznam projektů, které jsem vytvořil, nebo jsou stále ve vývoji.

2D fotografie a 3D modely historických glóbů

V tomto projektu jsem vyvinul novou metodu digitalizace historických glóbů v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Velice problematické je nasnímání glóbu - nesmí na něm být odlesky a také samotné zpracování 3D modelu a distribuce po internetu ve vysokém rozlišení.

Odkaz na projekt: http://www.mapovasbirka.cz/globy/
Virtuální prohlídka ČVUT SÚZ

Virtuální prohlídka Českého vysokého učení technického - Správy účelových zařízení je obří projekt se 300 jednotlivými panoramaty ve vysokém rozlišení. Je určena jako prezentace kolejí, aby studenti měli komplexní přehled o komfortu ubytování a poloze kolejí.

Odkaz na projekt: https://www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov
Virtuální prohlídka Přírodovědecké fakulty UK

Virtuální prohlídka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je určena veřejnosti a zájemcům o studium. Je v ní obsaženo okolí fakulty, včetně univerzitní botanické zahrady a také historické budovy fakulty, jež jsou však vybaveny nejmodernějšími přístroji současnosti a poskytují žákům a výzkumníkům skvělé zázemí.

Odkaz na projekt: http://web.natur.cuni.cz/medialni/prohlidka/Albertov.html
Virtuální prohlídka Betlémské kaple

V Betlémské kapli v letech 1402-1413 kázal Mistr Jan Hus, nyní slouží k ceremoniím.

Odkaz na projekt: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple
Virtuální prohlídka Rabasovy galerie v Rakovníku

V budově bývalé synagogy (Vysoká 232, Rakovník) se nachází stálá expozice malíře Václava Rabase.

Odkaz na projekt: http://www.rabasgallery.cz/
Prohlídka Kladenského salónu 2016

V kladenském zámku se každým druhým rokem nachází výstava kladenských výtvarníků.